DOI: https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i57.13043
DOI: https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i57.12617
DOI: https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i57.13170
DOI: https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i57.12758